Trang chủ / Âm Thanh

Âm Thanh

  • Ad0be Pr3miere 2O21-1
  • Download Ad0be Pr3miere 2O21
  • 06/10/2022 - 62713 Lượt xem
  • Tổng quan về phần mềm Ad0be Pr3miere 2O21  Phần mềm Ad0be Pr3miere 2O21 là phiên bản mới nhất của chuỗi phần mềm Ad0be Pr3miere được phát triển bởi hệ thống Adobe System. Ứng dụng này cung cấp cho người sử dụng khả năng chỉnh sửa video với đồ họa cao,…
  • Adobe Premiere CC Pro 2020-1
  • Download Adobe Premiere CC Pro 2020
  • 06/10/2022 - 62744 Lượt xem
  • Giới thiệu về Adobe Premiere CC Pro 2020 Adobe Premiere Pro là một chương trình chỉnh sửa video nằm trong bộ sưu tập phần mềm Adobe Creative Cloud, cũng như Adobe Photoshop CC  – hoặc Adobe Creative Suite,  được sử dụng rộng rãi để chỉnh sửa video trên máy tính mac…